POLSKI ENGLISH DEUTSHE LITHUANIA RUSSIA
historia firmy

nasza firma to pomysł na wspólną działalność kilkunastu osób, których poza znajomością i przyjaźnią kilkanaście lat temu połączyła praca i współpraca w najróżniejszych zajęciach na planach zdjęciowych, przy produkcjach filmowo - telewizyjnych. pod marką Joker Film działamy od 2011 roku, ale początki naszych zawodowych aktywności sięgają już 1996 roku kiedy to stawialiśmy pierwsze kroki na planach zdjęciowych jako kierownicy planu. nasze pierwsze samochody dyżurne pojawiły się na planie zdjęciowym w 2007 roku. jeszcze wcześniej bo w 2005 roku przebojem wjechały na plany zdjęciowe pierwsze campery filmowe. przez te wszystkie lata działaliśmy razem współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu produkcjach, gdzie zdobyliśmy potrzebne doświadczenie do realizowanej dziś kompleksowej obsługi planów zdjęciowych.Joker Film (Obsługa Planu & Campery Filmowe) świadczy swoje usługi zarówno w kraju i zagranicą, pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.ważniejsze daty z historii naszej działalności:

  • 2011 rok: pełna konsolidacja wszystkich, wszystkiego i rozpoczęcie działalności jako Joker Film Sp. z o.o
  • 2010 rok: przejęliśmy markę Campery Filmowe®
  • 2007 rok: rozpoczęliśmy działalność pod jedną marką Joker Film Spółka Jawna

  • 2005 rok - 2003 rok: działamy już razem, obsługujemy plany, na razie każdy z nas jako indywidualna działalność, ale jednak cały czas razem... 
JOKER FILM Spółka. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniewska 46a; 02-977 Warszawa; nr NIP 701 029 80 51; nr REGON 142936562; Spółka zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000388649; konto PLN: ING BANK  68 1050 1025 1000 0090 3025 0337; konto euro: ING BANK IBAN: PL 51 1050 1025 1000 0090 3025 0352; BIC/SWIFT: INGBPLPW